BMW - redovan servis

Na vozilima marke BMW preporučuje se obavljanje redovnog servisa na svakih 15.000 pređenih kilometara. Servis obuhvata sledeći niz intervencija na automobilu:

 • zamena ulja
 • zamena filtera za ulje
 • zamena filtera za vazduh
 • zamena filtera za gorivo
 • zamena filtera klima uređaja
 • kontrola nivoa ulja u menjaču i diferencijalu
 • pregled i po potrebi zamena kočione tečnosti
 • servis kočionih pločica i diskova, prednjih i zadnjih
 • pregled i po potrebi zamena metlica brisača
 • kontrola prednjeg i zadnjeg trapa
 • korigovanje nivoa tečnosti u uređaju za pranje stakla
 • korigovanje nivoa tečnosti u rashladnom sistemu
 • kontrola pritiska u gumama i u gumi rezervnog točka
 • kontrola sirene, svetala, migavaca i sigurnosnih pojaseva
 • pregled donje strane vozila
 • pregled i po potrebi zamena svećica (samo kod vozila sa benzinskim motorom)
 • poništavanje pokazivača servisa na instrument tabli

Vama na usluzi

 • Auto servis "Miki" nudi Vam kompletnu uslugu - i više od toga. Servis poseduje najnoviju opremu za dijagnostiku kvara na automobilu - test aparat koji bez greške detektuje nepravilnost u radu Vašeg auta.

  Auto servis MIKI
 • Auto servis "Miki" nudi Vam kompletnu uslugu - i više od toga. Servis poseduje najnoviju opremu za dijagnostiku kvara na automobilu - test aparat koji bez greške detektuj e nepravilnost u radu Vašeg auta.

  Auto servis MIKI
 • Auto servis "Miki" nudi Vam kompletnu uslugu - i više od toga. Servis poseduje najnoviju opremu za dijagnostiku kvara na automobilu - test aparat koji bez greške detektuje w nepravilnost u radu Vašeg auta.

  Auto servis MIKI

PARTNERI U POSLOVANJU

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva

i vodoprivrede Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć JKP zelenilo Beograd JP PTT Srbija Ministarstvo odbrane Republike Srbije Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite

životne sredine Air Srbija

društva i drugi Finansijska Policija Poreska uprava - regionalno odeljenje za materijalne resurse Beograd